Обавијест о повлачењу и опозиву производа

Током провјере евентуалног присуства на тржишту Босне и Херцеговине производа произвођача „Марс Инцорпоратед“, који су предмет повлачења у више земаља ЕУ и других земаља, а која је покренута од стране надлежних инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ на захтјев Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине од 23.2.2016. године, Агенција је као контакт тачка Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (DG SANТЕ ЕU RASFF) дана 24.2.2016. године у послијеподневним часовима запримила обавијест да је на тржиште Босне и Херцеговине испоручен производ “Сникерс Мултипак“ ЛОТ: /07-08-16/601А2НЛД03, произвођача “Марс Недерланд Б.В.“, Вегхел, Холандија.

Све податке којима располаже Агенција је по хитном поступку доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, као и надлежном инспекцијском органу према мјесту сједишта увозника производа из асортимана „Марс Инцорпоратед“ за Босну и Херцеговину.

Потрошачима који евентуално посједују наведени лот производа препоручујемо да исте не конзумирају, те да обавијесте најближи инспекцијски орган. Молимо да исто предузму и у случају да на полицама у трговинама примијете наведени спорни лот производа.

Обавијест се односи искључиво на горе назначени производ и ознаку серије/ЛОТ-а!