Обавијест о повлачењу и опозиву производа

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавјештава потрошаче о повлачењу и опозиву са тржишта додатка исхрани “органска јечмена трава“ поријеклом из Њемачке. Путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) примљена је обавијест да је на тржиште Босне и Херцеговине, као и још 12 земаља у Европи, испоручен производ за који је лабораторијском анализом утврђено присуство шига токсин продуцирајуће E. coli. 

Назив производа као на ознаци: Bio Gerstengraspulver

Назив бренда: Ханоју

Категорија: дијететска храна, додатак исхрани

Велетрговац: Ханоју,  Deutschland GmbH, Zum Rennplatz 6, Damme 49401, Germany

Облик: гранулирани фини прах

ЛОТ: 2015-0114Г/1, најбоље употријебити до 30.06.2017.

Увозник у БиХ: Мујезин, Градачачка 1, 71000 Сарајево, БиХ

Утврђени ризик: Микробиолошка контаминација Е. coli, веротоксин продуцирајућа Е. coliИзолирани VТЕC сојеви посједују шигатоксин1 кодирајући ген (stx1)

Агенција је упутила предметну обавијест надлежним инспекцијским органима од којих је затражено хитно поступање, те повратна информација о резултатима инспекцијске контроле.

Потрошачима који евентуално располажу наведеним производом препоручујемо да исти не конзумирају, а о додатним сазнањима јавност ћемо обавијестити након завршетка инспекцијске контроле и пријема повратне информације од надлежних инспекцијских органа.

 

Сликовни приказ производа:

EU RASFF BIOG