Обавијест о повлачењу производа

Ледо д.о.о. Читлук обавијестио је 27.октобра 2017. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да, због повећане концентрације сулфита (алерген), са тржишта Босне и Херцеговине повлачи производ „Шкампи 500г“, добављач: MacDuff Shellfish (Scotland), лот: 15816, замрзнуто дана: 6.6.2016., најбоље употријебити до: 30.6.2018.

O повлачењу производа са тржишта те о могућности поврата производа уз надокнаду, Ледо д.о.о. Читлук је, такође, обавијестио потрошаче, a што је прописано чланом 27., став 2. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04).

Агенција је све расположиве информације доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Обавијест се односи искључиво на производ са напријед наведеним роком употребе!

Линк на обавијест о повлачењу производа на веб страници Ледо д.о.о Читлук.