Обавијест о повлачењу производа

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), добила обавијест да је на тржиште Босне и Херцеговине испоручен производ под називом „цједило с привјесницом“, поријеклом из Кине за који је лабораторијским анализама утврђена миграција мангана која није у складу са максимално дозвољеним нивоом прописаним легислативом ЕУ и Босне и Херцеговине.
 
Производ је у Босну и Херцеговину дистрибуисан преко Њемачке под називом бренда „ХОМЕ“, модел 209847-16, баркод: 3850334199478, датум увоза: 2015. Увозник је Конзум д.о.о. Сарајево.
 
У циљу заштите здравља и интереса потрошача, Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини.
 
Потрошачима који располажу описаним производом препоручујемо да исти не користе, а о свим додатним сазнањима Агенција ће правовремено информисати јавност.