Обавијест о повлачењу производа са тржишта Босне и Херцеговине

DM drogerie markt d.o.o., Лужанско поље 40б, Илиџа, обавијестио је 9. јануара 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да је из продаје повучен производ „Babylove еко кашица јагода и малина сa јабуком 190г, за дјецу старију од 4 мјесеца са роком трајања 05.07.2019. године“. Као разлог за повлачење производа са тржишта наведени су остаци средства за чишћење које садржи хлор пронађени у једној стакленци производа.

Све расположиве информације Агенција је по хитној процедури доставила на даље поступање инспекцијским органима надлежним за провођење службених контрола која су одговорна за надзор и потврђивање да су сви захтјеви прописани прописима о храни испуњени од стране субјеката у пословању са храном у свим фазама производње, прераде и дистрибуције.

Ако субјект у пословању са храном зна или оправдано сумња да храна коју је увезао, произвео, прерадио, ставио на тржиште или дистрибуисао, не удовољава захтјевима здравствене исправности, дужан је, према одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), одмах спријечити стављање хране на тржиште, односно у случајевима када производ није више под његовом непосредном контролом о томе одмах обавијестити надлежне органе. Ако је храна већ стигла до потрошача, субјект у пословању са храном мора ефикасно и тачно обавијестити потрошаче о разлозима за њезино повлачење, и ако је потребно, од потрошача тражити поврат хране којом су већ снабдјевени, када остале мјере нису довољне за постизање високог нивоа заштите здравља.