Обавијест о захтјевима за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15) обавјештавамо јавност да је у периоду јануар/фебруар 2016. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила три захтјева за стављање хране за животиње која садржи генетички модификовану соју (МОN-Ø4Ø32-6) на тржиште Босне и Херцеговине, и то од стране сљедећих предузећа:

  • Мегамаркет Компани д.о.о., Горице бб, 76100 Брчко,
  • Агро гроуп д.о.о., Иве Андрића 4, 76100 Брчко и
  • Илић трговина д.о.о., Светог Саве 67, 75400 Зворник.

Сходно одредбама члана 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију комплетних захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, у складу са чланом 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и чланом 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.