Обавијест о захтјевима за стављање генетички модификоване хране за животиње први пута на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пута на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15) обавјештавамо јавност да је у периоду од 30.7.-18.8.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила четири захтјева за стављање хране за животиње која садржи генетички модификовану соју (МОН-Ø4Ø32-6) на тржиште Босне и Херцеговине, и то од стране сљедећих предузећа:

  • Калин СК д.о.о., Топчић поље 33, 72 213 Зеница,
  • Д+В Агрос д.о.о., Кочићево бб, 78 409 Нова Топола, Градишка,
  • Агроекономик д.о.о., Змаја од Босне, Пословна зона Зеница 1, 72 000 Зеница,
  • Музури д.о.о., Мухашиновићи бб, 71 300 Високо.

У складу са одредбама члана 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију комплетних захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, у складу са чланом 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и чланком 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.