Обавијест о захтјевима за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15) обавјештавамо јавност да је у периоду од 27.-30.7.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила три захтјева за стављање хране за животиње која садржи генетички модификовану соју (МОН-Ø4Ø32-6) на тржиште Босне и Херцеговине, и то од стране сљедећих прeдузећа:
• Реми Морис д.о.о., Слободна царинска зона бб, 76 100 Брчко дистрикт;
• Калин д.о.о. Крепшић бб, 76 100 Брчко дистрикт;
• Фарма-Ланд д.о.о., Растовача бб, 88240 Посушје.

На основу члана 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију комплетног захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, у складу са чланом 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и чланом 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.