Обавијест о захтјевима за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15) обавјештавамо јавност да је у периоду од 17.-27.7.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила укупно осам захтјева за стављање генетички модификоване хране за животиње на тржиште Босне и Херцеговине, и то од стране сљедећих предузећа:

  • ГТ Сателит д.о.о., Вељка Млађеновића бб, 7800 Бања Лука;
  • Стелт Траде д.о.о., Слободана Кустурића 11, 78000 Бања Лука;
  • Деметра д.о.о.Аџе бб, 72230 Жепче;
  • Живанић ДС д.о.о., Горњи Смртићи бб, 78438 Прњавор;
  • Агропеx д.о.о.Обудовац кбр 1, 76235 Обудовац/Шамац;
  • Рапић д.о.о.Пут српске војске 69, 78400 Градишка;
  • Савић цомпанy д.о.о., Комитска бб, 76300 Бијељина и
  • Калин доо, Крепшић бб, 76100 Брчко.

Сви поднесени захтјеви односе се на генетички модификовану соју (МОН-Ø4Ø32-6) намијењену за исхрану животиња.

На основу члана 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију комплетног захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, у складу са чланом 56. Закона о генетички модифицираним организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и чланом 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.