Обавјештење о захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15) обавјештавамо јавност да је 28. фебруара 2017. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила захтјев предузећа WINGS d.о.о., И Крајишког корпуса 140, 78000 Бања Лука за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификовану соју (МОN-Ø4Ø32-6) под трговачким називом „Сојина сачма 46%“ на тржиште Босне и Херцеговине.

Сходно одредбама члана 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, сходно члану 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и члану 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.