Обавијест о захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) обавјештавамо јавност да је дана 25.02.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила захтјев предузећа „Житопрерада АД“ д.о.о. Цазин, Ћоралићи 462, 77220 Цазин за стављање генетички модификоване хране за животиње на тржиште Босне и Херцеговине. Предмет захтјева су сљедеће врсте хране за животиње, које садрже генетички модификовану соју:
ДОЦ Стар у паковању од 25 кг- садржи сљедеће врсте ГМ соје: (МОН40-3-2), (А2704-12), (МОН89788), (МОН87701), (А5547-127), (356043), (МОН87701 x МОН89788) и
МервоБест у паковању од цца 900 кг.

У складу са чланом 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Вијећу за ГМО копију комплетног захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, у складу са чланом 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и чланом 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Агенција ће благовремено обавијестити јавност о даљим мјерама везано за рјешавање наведеног захтјева.