Обавјештење потрошачима

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, одмах по сазнању о забрани увоза у Србију једног лота (бр. лота: 6001791) производа „HIPP Био Инстант кашица – пиринчане пахуљице“, 20г нето, извозника HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, због утврђене недозвољене количине арсена, доставила надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ све информације којима располаже, те затражила од истих да провјере да ли је евентуално дошло до увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину.

Обзиром да је ријеч о храни намијењеној осјетљивој популацији становништва, упућен је и захтјев увознику производа из асортимана HIPP-а за подручје Босне и Херцеговине да изврши провјеру и хитно достави Агенцији информацију о евентуалном увозу и даљој дистрибуцији спорног лота производа на тржиште Босне и Херцеговине.

Након изјашњења увозника, окончања провјера које тренутно спроводе надлежни инспекцијски органи и пријема повратних информација обавијестит ћемо потрошаче да ли је било увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину.

У међувремену, потрошачима који евентуално посједују наведени спорни лот производа (6001791) препоручујемо да се исти не конзумира, те да обавијесте надлежни инспекцијски орган према мјесту пребивалишта. Молимо да исто подузмете и у случају да на полицама трговина примијетите наведени спорни лот производа.

У складу са Правилником о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни („Службени гласник БиХ“, бр. 68/14 и 79/16), максимално дозвољена количина арсена у дјечјој храни на бази воћа, поврћа и житарица за дојенчад и малу дјецу износи 0,1 mg/kg.