Обилазак лабораторија у оквиру ИПА пројекта

На основу одредби Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и Правилника о условима које морају испуњавати овлаштени испитни лабораторији који проводе анализе хране и поступку овлашћивања лабораторија, а сукладно наставку активности Агенције за безбједност хране БиХ у процесу припреме за процес овлашћивања испитних лабораторија које проводе анализе хране и предмета који долазе у непосредан контакт са храном, заједнички тим који су чинили Салваторе Милоне, експерт за лабораторије ИПА пројекта и представници Агенције за безбједност хране БиХ, шеф одсјека доц.др.сци. Нихада Ахметовић и стручни сарадник Маида Мујкић, извршили су стручни обилазак још четири лабораторија за контролу хране. Циљ посјете је сагледавање и процјена тренутних капацитета, као и могућности у области лабораторијске контроле хране.