Обиљежен завршетак Тwinning light пројекта

Завршна конференција Тwinning light пројекта ˝Подршка јачању извозног потенцијала у области пољопривредних производа и хране у Европску унију˝ одржана је 09. фебруара 2015. године у Сарајеву.  

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, као једна од двије водеће корисничке институције у Босни и Херцеговини, је у сарадњи са Управом за храну и ветеринарство Републике Литваније, у оквиру наведеног пројекта реализовала практичне обуке субјеката у пословању са храном и надлежних институција ентитета и Брчко дистрикта БиХ. 

Основни циљ пројекта било је унапрјеђење капацитета субјеката у пословању са храном и надлежних институција у Босни и Херцеговини за испуњавање стандарда и захтјева ЕУ, који су потребни за извоз хране из Босне и Херцеговине на тржиште Европске уније, те допринос даљем напретку земље на путу као ЕУ.

У обраћању учесницима конференције, доц.др.сци Сејад Мачкић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине захвалио је представницима Делегације Европске уније на подршци у припреми и реализацији овог изузетно значајног пројекта, како за надлежне институције свих нивоа у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини, тако и за субјекте у пословању са храном, који су у склопу експертских мисија добили конкретне примједбе и препоруке, које би требали испоштовати да би могли извозити храну животињског поријекла на тржиште Европске уније

Нагласио је да је овај пројект дао велики допринос у континуираном процесу доедукације представника надлежних институција у Босни и Херцеговини и субјеката у пословању са храном, који Агенција спроводи од свог оснивања, а све у циљу што боље имплементације важећих прописа о храни у Босни и Херцеговини

Директор Агенције је упознао учесника конференције да је на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине у протеклом периоду донио 135 прописа о храни, који су усклађени са легислативом Европске уније, што је обавеза наше земље према Споразуму о стабилизацији и придруживању.

Такође је истакнуо задовољство оцјеном да је у Босни и Херцеговини успостављен солидан законски основ за производњу и извоз млијека на тржиште Европске уније, која је наведена у извјештају инспекције Уреда за храну и ветеринарство Европске уније након мисије спроведене у јануару 2014. године.

Међутим, навео је да је пред субјектима у пословању са храном и надлежним институцијама у Босни и Херцеговини још много заједничких изазова које је неопходно савладати како би се унаприједио ниво заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини, а потенцијалним извозницима омогућили предуслови за извоз хране на тржиште Европске уније. 

У тематском дијелу конференције, директор Агенције је одржао презентацију у којој је изнио приједлоге и препоруке Агенције у циљу јачања система безбједности хране у Босни и Херцеговини.