Објављен Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни

У „Службеном гласнику БиХ“, број 84/18 од 30. новембра 2018. године објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни који је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Детаљније информације о легислативи Европске уније са којом је наведени пропис усаглашаван можете да пронађете у тексту на сљедећем линку.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни („Службени гласник БиХ“, број 84/18) можете преузети овдје.