Објављен Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималном нивоу резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

У „Службеном гласнику БиХ“, број 21/19 од 21. марта 2019. године објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималном нивоу резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла. Правилник је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља на 164. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 22. јануара 2019. године.

Правилник прописује максимално дозвољене количине резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла које се усклађују са максималним вриједностима прописаним у Европској унији. Циљ овог прописа је осигурати висок ниво заштите потрошача у складу с општим принципима прописаним Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) те омогућити субјектима у пословању са храном једнаке увјете на тржишту.

Правилник је доступан на сљедећем линку.