Објављен Правилник о измјенама и допуни правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње

У „Службеном гласнику БиХ“, број 70/16 од 20. септембра 2016. године објављен је Правилник о измјенама и допуни правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње, којим су прописани посебни услови за хигијену хране за животиње, који се односе на нежељене супстанце у храни за животиње.

Преузимањем одговарајућих Уредби ЕУ у легислативу Босне и Херцеговине, прописане су, између осталог, максимално дозвољене количине нитрита, меламина, Амбросиа спп. и пријенос неких кокцидиостатика и хистомоностатика у храни за животиње, максимално дозвољене количине арсена, флуора, олова, живе, ендосулфана, диоксина, диклазурила и ласалоцида А натрија и утврђивање прагова за покретање поступка за диоксин за храну за животиње.

Савјет министара Босне и Херцеговине је наведени правилник донио на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на 68. сједници одржаној 18. аугуста 2016. године.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.