Објављен Правилник о прехрамбеним адитивима

У „Службеном гласнику БиХ“ број 33/18 од 22. маја 2018. године објављен је Правилник о прехрамбеним адитивима који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 133. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине.

Правилником се прописује дозвољеност употребе и други захтјеви за прехрамбене адитиве који се користе у храни са циљем осигуравања ефикасног функционисања тржишта, високог нивоа заштите здравља људи, заштите интереса потрошача, према потреби заштите околиша и поштено понашање у промету храном. Овим прописом утврђују се:

а) листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог Правилника, 

б) услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у прехрамбеним аромама у складу са посебним прописом,

ц) начин означивања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као такви, 

д) спецификације прехрамбених адитива.

Правилник је усклађиван са легислативом Европске уније. Ступањем на снагу новог Правилника о прехрамбеним адитивима ван снаге стављају се четири правилника којима је досад била регулисана област адитива и то:

  • Правилник о условима употребе прехрамбених адитива у храни намијењеној за исхрану људи („Службени гласник БиХ“, број 83/08),
  • Правилник о употреби прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача у храни („Службениг ласник БиХ“, број 83/08),
  • Правилник о употреби заслађивача у храни („Службени гласникБиХ“, бр. 83/08, 30/11 и 68/14) и
  • Правилник о употреби боја у храни („СлужбенигласникБиХ“, бр. 85/08, 30/11 и 63/14).

Правилник о прехрамбеним адитивима ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, а доступан је на сљедећем линку.