Објављен Правилник о стављању ван снаге правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима

У „Службеном гласнику БиХ“, број 67/16 од 9. септембра 2016. године објављен је Правилник о стављању ван снаге правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.

Савјет министара Босне и Херцеговине је наведени правилник донио на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 68. сједници одржаној 18. августа 2016. године, а један од главних заговорника доношења истог била је Групација произвођача безалкохолних пића и вода Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.

Доношењем прописа којима је у међувремену уређена употреба адитива и заслађивача, максимално дозвољене количине за одређене контаминанте у храни, те пружање информација потрошачима о храни, превазиђени су захтјеви Правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима („Службени гласник БиХ“, бр. 85/08, 54/11 и 62/14), што је омогућило стављање ван снаге истог.