Објављена исправка Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни

У „Службеном гласнику БиХ“, број 9/17 од 10. фебруара 2017. године објављена је исправка Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни.

Текст исправке Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни доступан је на званичној веб страници Агенције за безбједност хране БиХ, у дијелу „прописи о храни“ или на сљедећем линку.