Објављена Одлука о успостављању Одбора за координацију информација у пољопривреди

У “Службеном гласнику БиХ”, број 24/16 од 5.4.2016. године објављена је Одлука о успостављању Одбора за координацију информација у пољопривреди, којом је за члана Одбора у име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине именован Драган Томовић, а за замјенског члана Иван Бубало.

Задаци Одбора прописани наведеном Одлуком, између осталог, обухваћају координирање развоја усклађеног и интегрисаног информацијског система у пољопривреди БиХ, уз консултације надлежних државних, ентитетских и органа Брчко Дистрикта БиХ, те координирање између различитих структура које раде на статистичким питањима у пољопривреди и службама информисања на свим нивоима.

Одбор који је формирао министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине Мирко Шаровић, такође је задужен за координирање поступног увођења информацијског система у пољопривреди сходно ЕУ који укључује, али се не ограничава на: попис у пољопривреди БиХ, Мрежу рачуноводствених података БиХ (у даљњем тексу: МРП) и Комитет за праћење МРП-а, Пољопривредни тржишни информацијски сервис, те друге информације које захтијева ЕУ и друге међународне организације.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће, као и досад, пружати подршку свим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини у циљу што бржег и ефикаснијег преузимања и примјене стандарда ЕУ у нашој земљи.