Објављене Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда

Уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила је и објавила Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда.

Смјернице представљају допринос Агенције унапређењу квалитета меда у Босни и Херцеговини, а њиховој изради претходило је више активности међу којима издвајамо израду и ажурирање прописа о квалитету меда и методама за контролу меда те имплементацију Мониторинга квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину.

Квалитетна интерпретација добивених резултата мониторинга дат ће бољи увид у право стање на тржишту меда. Предуслов за то је добра сарадња и одговарајућа спрега између инспекцијских органа (провођење редовног надзора на и око пчелињака, као и у малопродаји), лабораторија (едукације, увођење нових метода) и Агенције која у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине доноси планове праћења – мониторинга хране.

Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда у поглављу „Интерпретација резултата испитивања квалитета меда“ обрађују кључне параметре за органолептичка и физичко-хемијска испитивања квалитета меда. Такође садрже листу законских прописа релевантних за њихову примјену те информације о узорковању меда и аналитичким методама за испитивање узорака.

Праћење квалитета меда важан је алат за заштиту и уређивање тржишта меда у Босни и Херцеговини, а класификација квалитета меда путем физичко-хемијске анализе може бити од великог значаја. Користећи препоручену и циљану анализу параметара квалитета меда, резултати могу помоћи у одређивању да ли је производ дефинисан унутар прописаних граница квалитета, а такође могу помоћи у одређивању и категоризацији самог меда зависно о његовом географском и ботаничком поријеклу.

Контролисање и уклањање неправилно декларисаног или патвореног (фалсификованог) меда са тржишта допринијет ће јачању конкурентности бх. пчелара и заштити здравља и интереса потрошача, а  исто тако значајно ће допринијети јачању повјерења потрошача у босанскохерцеговачки мед.

Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда доступне су на сљедећем линку.