Обука о изградњи капацитета за процјену ризика у области безбједности хране и хране за животиње и развоју базе података о хемијским контаминантима

Обука на тему „Изградња капацитета за процјену ризика у области безбједности хране и хране за животиње и развоју базе података о хемијским контаминантима“ одржана је у склопу Пројекта развоја тржишне пољопривреде (FARMА II), у периоду од 20.- 22. јуна 2017. године у Мостару.

Обука је била намијењена службеницима Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине који раде на пословима прикупљања података у сврху процјене ризика. Обуку је водила Андреа Гросс-Бошковић, директорица Хрватске агенције за храну.

У оквиру обуке анализиран је законодавни оквир у Босни и Херцеговини за прикупљање података о контаминантима у сврху процјене ризика те постојећи начин прикупљања података. Представљена је методологија за процјену ризика од контаминаната коју користи Хрватска агенција за храну те захтјеви Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) за прикупљање података о контаминантима. У завршном дијелу обуке, учесници су заједно са експертом разматрали потенцијалне кључне кораке за успоставу система за прикупљање података о контаминантима у Босни и Херцеговини.