Одржан 35. састанак контакт тачака EFSA-е

У периоду од 17.-20. априла 2018. године у Ослу, Краљевина Норвешка, одржан је 35. састанак контакт тачака Европске агенције за безбједност хране (EFSA) на којем је, у име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине учествовала Наџа Устамујић. Састанку је присуствовало 36 представника из земаља ЕУ, земаља претприступног програма, Исланда, Холандије и Швајцарске.

На састанку су разматрани задаци активности контакт тачака у претходном периоду те могућност унапрјеђивања рада контакт тачака кроз националне мреже институција са циљем пружања и унапрјеђења процеса размјене научних информација из области безбједности хране, а посебно оних које су везане уз процјену ризика.

Такође је разговарано о могућности подршке активностима дефинисаним чланом 36. Уредбе (ЕЗ) 178/2002 којима се одређује успостава националне мреже институција са институтима, факултетима, лабораторијама, управљачима ризика,  процјенитељима ризика, заинтересованим странама и EFSA-ом.

Кроз рад у радним групама контакт тачке су анализирале активности у протеклих 10 година те дефинисале најчешће проблеме и начин за превазилажење истих.