Одржан 72. састанак Савјетодавног форума EFSA-e

72. састанак Савјетодавног форума Европске агенције за безбједност хране (EFSA) одржан је 3. и 4. јула 2019. године у Рејкјавику, Исланд, а у име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на састанку је учествовао др.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције.

На састанку су разматране припремне активности за имплементацију нове Уредбе о транспарентности и одрживости процјене ризика у прехрамбеном ланцу којом је допуњена Уредба (ЕЗ) 178/2002 Европског парламента и Савјета. Циљ ових допуна регулаторног оквира ЕУ је повећавање транспарентности процјене ризика у прехрамбеном ланцу, унапређење објективности и независности студија које користи EFSA те ревизија начина управљања овом институцијом са циљем обезбјеђења њезине одрживости.

Учесници састанка Савјетодавног форума упознати су са будућим активностима на имплементацији истраживања прехрамбених навика становништва ЕУ (EU MENU). У оквиру ове тачке дневног реда директор Хајрић информисао је присутне о активностима које се спроводе на реализацији истраживања прехрамбених навика становништва у Босни и Херцеговини сходно EU MENU методологији. Овом приликом захвалио је представницима EFSA-e на подршци имплементацији наведеног истраживања у склопу пројекта „Подршка националним истраживањима прехрамбених навика сходно EU MENU методологији“.

На састанку су презентоване нове информације о хармонизацији прикупљања података о хемијским контаминантима, сарадњи са Европском агенцијом за хемикалије (ECHA) и новом циклусу програма EU FORA за период од 2019 -2021. године.

Савјетодавни форум EFSA-e састоји се од руководиоца агенција и институција за безбједност хране свих земаља чланица ЕУ и земаља чланица EFTA-e, а на састанцима учествују и представници надлежних институција претприступних земаља.

72AF2