Одржан састанак о примјени прописа о службеним контролама

У циљу што ефикасније примјене Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је данас у Сарајеву одржала састанак са представницима Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине – Канцеларија за ветеринарство, Федералне управе за инспекцијске послове Федерације БиХ, Републичке управе за инспекцијске послове РС и Уреда градоначелника Брчко дистрикта БиХ- Инспекторат.

Састанак је отворио доц.др.сци Сејад Мачкић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је у уводном обраћању учесницима истакнуо значај усаглашавања прописа о храни у Босни и Херцеговини са легислативом Европске уније, како за осигурање високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача, тако и за несметану трговину храном.

Правилник о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња је усклађен са Уредбом ЕЦ 882/04, те је на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине донесен на 25. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине, која је одржана 29. октобра 2012. године. Правилник је ступио на снагу 30.01.2013. године са прелазним периодом за примјену од 24 мјесеца, тако да је његова примјена обавезујућа.

Наведени правилник прописује општа правила о спровођењу службених контрола како би се потврдила усклађеност са прописима чији је циљ да спријече, елиминирају или смање ниво ризика по људе и животиње на прихватљиве нивое, било директно, било путем околиша, те да осигурају поштивање добрих трговинских односа у области хране и хране за животиње и заштите интересе потрошача, укључујући и декларисање хране и хране за животиње, као и друге врсте информација за потрошаче.