Одржан састанак са представницима пројекта USAID/Sweden FARMA II

Др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине одржао је 17. октобра 2018. године у Мостару радни састанак са представницима пројекта USAID/Sweden FARMA II предвођеним Билом Мејсом (Bill Mays), директором пројекта.

На састанку је разговарано о међусобној сарадњи која је у протеклом периоду резултовала значајном подршком наведеног пројекта надлежним институцијама у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини и субјектима у пословању са храном. У оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II, кроз циклус специјализованих тренинга, омогућена је експертна подршка јачању капацитета за надзор и контролу резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини.

Пројект USAID/Sweden FARMA II подржао је Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине и надлежне институције ентитета и Брчко дистрикта БиХ у изради Програма праћења за Campylobacter на нивоу производног процеса (клаонице) и Водича за узорковање ради провјере на Campylobacter који ће допринијети имплементацији Правилника о микробиолошким критеријумима за храну.

Агенција је, такођер у сарадњи са овим пројектом, пружила помоћ субјектима у пословању са храном у сектору живинарства те се ускоро очекује званична објава Водича за добру хигијенску праксу и примјену принципа HACCP при клању и расијецању живине.