Одржан састанак са произвођачима маслиновог уља

У циљу што боље имплементације прописа о маслиновом уљу у Мостару је данас одржан састанак представника Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и произвођача маслиновог уља. Службеници Агенције су упознали произвођаче са њиховим обавезама у погледу имплементације прописа, који омогућују заштиту здравља и интереса потрошача, као и равноправан положај и заштиту интереса произвођача на тржишту Босне и Херцеговине. 

Као што је познато, маслиново уље има одређена својства, посебно органолептичка и нутритивна, која, узимајући у обзир трошкове производње, омогућују већу тржишну цијену у односу на већину других биљних масти и уља. 

На приједлог Агенције, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта, Савјет министара Босне и Херцеговине је донио Правилник о тржишним стандардима за маслиново уље („Службени гласник БиХ“, број 81/12), Правилник о методама анализе маслиновог уља („Службени гласник БиХ“, број 68/13) и Правилник о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14).

Правилником о тржишним стандардима за маслиново уље прописана је категоризација, назив и дефиниције уља, технолошки поступци који се примјењују у производњи и преради уља, амбалажа и увјети пакoвања, те додатни или специфични подаци који требају бити наведени код означавања уља. 

Произвођачи маслиновог уља исказали су велики интерес за даље активности Агенције у погледу имплементације наведених прописа, посебно за учешће у раду панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља, које на приједлог Агенције овлашћује Савјет министара Босне и Херцеговине.