Одржан састанак са шефом Канцеларије Свјетске здравствене организације у БиХ

Мр.сци Џемил Хајрић, директор и мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине одржали су 15. фебруара 2018. године у Мостару радни састанак са шефом Канцеларије Свјетске здравствене организације (World Health Organization, WHO) у Босни и Херцеговини. Др. Виктор Олсавсзкy је са руководством Агенције, приликом своје прве службене посјете нашој институцији, разговарао о могућностима подршке Канцеларије Свјетске здравствене организације јачању капацитета Агенције са циљем унапрјеђења заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини.

Размијењене су информације о тренутним активностима Агенције и Канцеларије Свјетске здравствене организације у Босни и Херцеговини те су идентификоване конкретне активности које би се у предстојећем периоду могле реализовати у сарадњи са осталим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини.

Договорено је да ће се интензивирати комуникација и сарадња двију институција са посебним акцентом на реализацију Међународне здравствене регулативе, у дијелу који се односи на надлежности Агенције.

Веома значајним је оцијењено учешће Агенције, као контакт тачке за Босну и Херцеговину, у размјени информација у хитним случајевима везаним за безбједност хране у склопу Интернационалне мреже ауторитета за безбједност хране (International Food Safety Authorities Network, INFOSAN) која дјелује у склопу Свјетске здравствене организације.

Sastanak WHO