Одржана експертска мисија на тему „Лабораторијска анализа присуства пестицида и контаминаната у храни“

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са ТАIЕX-ом (Technical Assistance and Information Exchange), инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација, у периоду од 20.-24.06.2016. године у Мостару одржала експертску мисију на тему „Лабораторијска анализа присуства пестицида и контаминаната у храни“.

Организација мисије је имала за циљ пружање помоћи надлежним органима у БиХ и лабораторијском особљу приликом спровођења службених контрола присуства пестицида и контаминаната у храни, укључујући процедуре узорковања и методе анализе пестицида, а иста се реализовала путем предавања, односно презентација, те путем посјете лабораторијама за контролу хране. Експертској мисији су присуствовали представници надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

У склопу експертске мисије извршена је посјета лабораторијима Федералног агромедитеранског завода у Мостару и Пољопривредног института Републике Српске у Бањалуци, током које се експерт Европске комисије упознао са стањем у овим лабораторијима, опремом и кадром које они посједују, те идентификовао проблеме с којим се сусрећу у свом раду.