Одржана 1. сједница Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода

Прва сједница Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода формиране на основу Одлуке о оснивању Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 93/16) одржана је 15. децембра 2016. године у Мостару.

Сходно одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, бр. 26/10 и 32/12) наведеном Одлуком Савјета министара у Комисију су именовани представници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине – Одјел за здравство и остале услуге, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и Федералног министарства здравства.

Комисија признаје сву природну минералну и природну изворску воду која се ставља на тржиште у Босни и Херцеговини, а Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доноси рјешење којим утврђује да је вода произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама. Сходно одредбама Правилника о стоним водама („Службени гласник БиХ“, бр. 40/10 и 43/10), Комисија признаје и воду која се под називом „стона вода“ може стављати на тржиште Босне и Херцеговине.