Одржана II сједница Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини

Друга сједница Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини одржана је 17. фебруара 2017. године у Мостару. На сједници је припремљен и одобрен Извјештај о раду Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини за 2016. годину, који ће, након прибављања мишљења, бити достављен Савјету министара Босне и Херцеговине на усвајање.

На сједници су такође разматрани захтјеви за признавање:

  • природне изворске воде Aqua Voda, име извора Горњи Срђевићи и мјесто кориштења Горњи Срђевићи Општина Србац, произвођач воде АQUА ТIM д.о.о. Лакташи;
  • природне минералне воде Мagnesia, газирана, произвођача Karlovarske mineralni vody, Чешка, увозник у БиХ  Džajić Commerce д.о.о. Љубушки и
  • стоне воде Аqua Bianca, име извора Невра и мјесто кориштења Невра Дежевице, произвођач Невра д.о.о.

Комисија је донијела Мишљење о признавању по сва три наведена предмета, те ће наведене воде, сходно прописаној процедури, бити уписане о одговарајући регистар који води Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.