Одржана IX сједница Савјета за ГМО

Девета сједница Савјета за генетички модифииковане организме одржана је 28. априла 2016. године у Бања Луци. Сједницом је предсједавао проф. др. Војислав Тркуља, предсједник Савјета за ГМО, а одржана је сходно сљедећем дневном реду:

  1. Усвајање Записника VIII сједнице Савјета за ГМО,
  2. Разматрање Захтјева субјекта у пословању са храном за животиње за издавање рјешења за ГМ храну за животиње („Далпром“ д.о.о. Зворник) у складу са Правилником о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15),
  3. Разматрање упита Министарства спољне трговине и економских односа БиХ (бр. 03-02-50-1015/16 од 29.03.2016. године),
  4. Разматрање приједлога одговора на захтјев Секретаријата конвенције о биолошкој разноликости који се односи на доставу информације везано за Картагена протокол,
  5. Разматрање припремних активности у вези са организацијом тематске сједнице о спроведби службених контрола хране и хране за животиње, односно узорковања, означавања, као и сљедивости производа у свим фазама производње, обраде, складиштења, дистрибуције и увоза производа који садрже или могу садржавати ГМО,
  6. Разно.

    У складу са закључком Савјета за ГМО, на X тематској сједници Савјета разматрат ће се спроведба службених контрола хране и хране за животиње, односно узорковање, означавање и сљедивост производа који садрже или могу садржавати ГМО у свим фазама производње, обраде, складиштења и дистрибуције производа. На сједницу ће бити позвани представници Канцеларије за ветеринарство БиХ, те инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ надлежних за храну и храну за животиње, а бит ће одржана у другој половини маја.