Одржана обука о прикупљању података о конзумацији хране

Обука о прикупљању података о конзумацији хране, коју је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II, одржана је у периоду од 6. – 8. јуна 2017. године у Мостару.

Циљ обуке на којој је предавач била др.сци Дарја Соколић, начелница Одјељења за управљање подацима и исхрану при Хрватској агенцији за храну, био је преношење искуства институција Републике Хрватске у процесу унапрјеђења система за прикупљање података релевантних за процјену ризика.

Експертица из Хрватске представила је модел за прикупљане, анализу и обраду података о прехрамбеним навикама. Наглашено је да су подаци о конзумацији хране и прехрамбеним навикама становништва важни за прецизнију процјену изложености потрошача ризицима поријеклом из хране. У склопу обуке обављене су и додатне конзултације о начину достављања података о прехрамбеним навикама Европској агенцији за безбједност хране (EFSA).

Сходно одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине дужна је да прикупља и анализира податке како би се омогућило карактеризирање и праћење ризика који имају директан или индиректан утицај на безбједност хране и хране за животиње.