Одржана Радионица о информисању потрошача о храни

У циљу унапрјеђења имплементације Правилника о пружању информација о храни потрошачима (“Службени гласник БиХ”, број 68/13), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз подршку ТАIEX-а, организовала Радионицу о информисању потрошача о храни, која је одржана на Илиџи 22.10.2015. године.

Радионици је присуствовало око 80 представника надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, субјеката у пословању са храном и удружења потрошача, а предавања су одржали експерти из Грчке и Словачке, те представник Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Радионицу је отворио проф.др. Сејад Мачкић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је, између осталог, у свом обраћању навео како је циљ Радионице да се у највећој могућој мјери упознају учесници у систему сигурности хране у Босни и Херцеговини са актуелним стањем у погледу законодавног оквира за информисање потрошача у нашој земљи и Европској унији, те да се дискутује о изазовима при изради и имплементацији прописа о храни и донесу заједнички закључци који ће допринијети што бољем функционисању система безбједности хране у Босни и Херцеговини.

Подсјетимо, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је донио Правилник о пружању информација потрошачима о храни.

У циљу ефикасне имплементације Правилника о пружању информација потрошачима о храни, одмах по доношењу Правилника, Агенција је, уз техничку подршку International Finance Corporation (IFC), припремила „Брошуру о примјени Правилника о пружању информација потрошачима о храни“, те укупно 240 примјерака исте доставила на адресу 21 надлежне институције Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ и три удружењa грађана.

Имплементација Правилника о пружању информација о храни потрошачима у Босни и Херцеговини обавезујућа је од 13. децембра 2014. године, изузев члана 9. став (1) тачке 1) овога правилника, који ће се примјењивати од 13. децембра 2016. године, те Дијела Б. Анекса ВИ. овога правилника, који се примјењује од 1. јануара 2014. године. Правилник је усклађен са Уредбом (ЕУ) 1169/2011, а његова примјена гарантује висок степен заштите потрошача у погледу информација о храни, узимајући у обзир разлике у перцепцији потрошача и њихове потребе за информацијама, уз истовремено осигуравање несметаног функционисања унутрашњег тржишта, те осигурање предуслова за извоз хране из Босне и Херцеговине.

Циљ доношења Правилника је давање исправних и јасних информација о храни потрошачима, омогућавање избора хране који одговара прехрамбеним потребама појединца, те поједностављење постојећих прописа о означавању хране ради јединствене примјене.

Презентације одржане у склопу Радионице можете погледати и преузети отварањем сљедећих линкова: