Одржана TAIEX експертска мисија о усклађивању легислативе о ГМО

Сa циљем анализе легислативе Босне и Херцеговине у области генетички модификованих организама, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз техничку подршку Европске комисије, организовала TAIEX експертску мисију која је одржана у периоду од 2.-6. децембра 2019. године у Мостару. У реализацији мисије учествовали су представници надлежних институција Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ.

Учесницима је презентован правни оквир у Босни и Херцеговини којим су регулисани поступак и услови за ограничену употребу, прекогранични пренос, намјерно увођење у околиш и стављање на тржиште генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама.

Током експертске мисије разматран је и правни оквир ЕУ којим је уређена област ГМО у храни и храни за животиње, као и специфична искуства Републике Хрватске у имплементацији легислативе о ГМО, укључујући начин одобравања и службених контрола ГМО у храни и храни за животиње, намјерно увођење ГМО у околиш и начин на који је уређен рад референтних лабораторија за ГМО.

Након доношења Закона о ГМО („Службени гласник БиХ“, број 23/09) у Босни и Херцеговини, у Европској унији је донесена Директива (ЕУ) 2015/412 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2015. о измјени Директиве 2001/18/ЕЗ у погледу могућности држава чланица да ограниче или забране узгој генетички модификованих организама (ГМО) на свом државном подручју. Преузимање ове Директиве у правни оквир у Босни и Херцеговини такође је била једна од тема разматраних у оквиру експертске мисије коју је предводила Валентина Зоретић-Рубес, водитељица Службе за епидемиологију и ГМО у Министарству здравства Републике Хрватске.