Одржана ТАIЕX Радионица о имплементацији „хигијенског пакета“

TAIEX Радионица о имплементацији „хигијенског пакета“ на којој су учествовали службеници надлежних институција у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини одржана је 18. и 19. децембра 2018. године у Мостару.

Експерти из Аустрије и Шпаније упознали су представнике надлежних институција у Босни и Херцеговини са одредбама „хигијенског пакета“ и најбољим праксама ЕУ које се односе на захтјеве за имплементацију Система анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) и флексибилност његове примјене у субјектима са малим обимом производње.

Правилником о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, број 4/13) субјектима у пословању са храном прописана је обавеза успостављања, имплементације и одржавања сталног поступка или поступака заснованих на принципима HACCP. Овај концепт омогућава да се поступак базиран на HACCP принципима примјени са флексибилношћу како би се обезбједила примјена у свим ситуацијама, укључујући и субјекте са малим обимом производње.

На Радионици су такође представљени захтјеви за имплементацију Система управљања безбједношћу хране (Food Safety Management System, FSMS) чији је циљ обезбједити безбједност хране сходно важећој легислативи.

Rad.hp2

Rad.hp3

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је ову радионицу уз подршку Европске комисије у оквиру TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Инструмента који служи за техничку подршку и размјену информација, односно за пружање краткорочне техничке помоћи новим државама чланицама те земљама у процесу приступања Европској унији у областима преузимања законодавства ЕУ и његове имплементације.

Дневни ред радионице и одржане презентације можете погледати и преузети на линку:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766