Почела израда Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама

На основу тачке 49. Акционог плана за реализацију приоритета из Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2015. годину, на иницијативу Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине дана 2.3.2016. године у Мостару је одржан састанак Радне групе за реализацију задатака око израде финалног текста Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама.

На састанку је презентована и заједнички размотрена радна верзија документа коју је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила у складу са одредбама важећих прописа у Босни и Херцеговини и легислативом ЕУ која регулише ту област.

У складу са Акционим планом за реализацију приоритета из Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2015. годину, за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама задужене су надлежне институције Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, а предвиђени рок за реализацију активности је децембар 2016. године.

Циљ наведеног документа је утврђивање мјера које се без одгађања примјењују када се утврди да храна или храна за животиње представља озбиљан ризик за људе или животиње, било директно или путем околиша, а исти одређује институције које ће бити укључене, њихова овлаштења и дужности, те начин и поступке размјене информација између релевантних страна. Правни основ за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама садржан је у члану 42. Закона о храни (“Службени гласник БиХ“ број 50/04) и члану 13. Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13).