Посјета студената Агромедитеранског факултета Универзитета Џемал Биједић у Мостару

Студенти Агромедитеранског факултета Универзитета Џемал Биједић у Мостару, који похађају колегиј „Безбједност хране“ заједно сa мр.сци Аидом Шукалић посјетили су 27. новембра 2014. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине, гдје су упознати са организацијом, дјелатностима, задацима, пројектима и активностима Агенције у области међународне сарадње.