Потписан Меморандум о разумијевању Агенције за безбједност хране БиХ и Чешке развојне агенције

Меморандум о разумијевању Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Чешке развојне агенције потписан је 31. јануара 2018. године у Мостару.

Меморандумом је исказана спремност потписника за успјешну имплементацију и постизање ефекта пројекта „Унапрјеђење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“ који финансира Чешка развојна агенција.

Пројект је у потпуности усклађен са препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапрјеђење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједност хране на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. У име Чешке развојне агенције, пројект ће водити Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди, Брно и Државни ветеринарски институт, Праг, који су такође потписници Меморандума.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, заједно са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, корисник пројекта у дијелу који се односи на подршку успостављању пилот система за контролу адитива у храни. То подразумијева више пројектних активности као што су ревизија прописа у овој области, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља те израда контролног програма за надзор употребе адитива у храни.

memor2