Потписан Меморандум о сарадњи са Управом за индиректно опорезивање БиХ

Мр.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, потписао је Меморандум о међусобној сарадњи са представницима Управе за индиректно опорезивање БиХ у циљу убрзања царинског поступка и протока роба. Меморандум је потписан 14. октобра 2016. године у Бања Луци.

Овај документ, између осталог, омогућује убрзање и поједностављење инспекцијске и царинске процедуре, успостављање и унапрјеђење размјене података и докумената између потписница меморандума, те координацију и успостављање прекограничне размјене података између БиХ и земаља потписница ЦЕФТА Споразума, а припремљен је уз помоћ ЕУ СЕЕД Пројекта.

Меморандум је припремљен и потписан у оквиру прве фазе процеса олакшавања трговине између ЦЕФТА Страна. Друга фаза је потписвање ЦЕФТА Додатног протокола 5 о олакшавању трговине између ЦЕФТА Страна, чије је прихваћање планирано на министарском састанку у децембру 2016. године. Додатни протокол 5 има за циљ поједностављење процедура у свим фазама царињења и размјене података, утврђивање начина и обавезе размјене података међу царинским органима између ЦЕФТА Страна, те узајамно признавање Програма овлаштених привредних субјеката уз одређене услове.

Меморандум су, такође, потписали представници Канцеларије за ветеринарство БиХ, Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Агенције за надзор над тржиштем БиХ, Управе Босне и Херцеговине за заштиту биља, Федералне управе за инспекцијске послове и Инспектората Брчко Дистрикта БиХ.