Повратне информације надлежних инспекцијских органа о акриламиду у производима одбијеним са границе РХ

Према повратним информацијама Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске и Федералне управе за инспекцијске послове Федерације БиХ достављеним Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, кекс поријеклом из Босне и Херцеговине који је одбијен са границе Републике Хрватске због идентифицираног прекорачења индикативног лимита за акриламид није стављен на тржиште Босне и Херцеговине.

Укупна количина производа који су одбијени са границе Републике Хрватске због утврђеног присуства акриламида, а за чије је утврђивање сљедивости била надлежна инспекција за храну Републике Српске, нешкодљиво је уништена у присуству надлежног инспектора за храну.

Када је ријеч о производима чију је сљедивост, на захтјев и препоруку Агенције, утврђивала Федерална управа за инспекцијске послове, укупна количина ових производа је у складишту субјекта у пословању са храном, односно није доступна на тржишту крајњим потрошачима, те ће бити нешкодљиво уништена.

У вријеме одбијања са границе, у Хрватској, као ни у Босни и Херцеговини, легислативом нису биле прописане максимално дозвољене количине акриламида у овим производима те су се надлежни органи Хрватске позвали на Препоруку Комисије о испитивању нивоа акриламида у храни (2013/647/ЕУ) којом су утврђене индикативне вриједности акриламида које не чине безбједносни праг него упућују на потребу за испитивањем.

У складу са овом Препоруком, државе чланице ЕУ требају уз активно учешће субјеката у пословању са храном спровести додатна испитивања метода производње и прераде којима се служе произвођачи хране у случајевима када ниво акриламида у храни, испитан током праћења проведеног у складу са Препоруком 2010/307/ЕУ, прелази индикативну вриједност за акриламид утврђену за одређену категорију хране.

Подсјећамо, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила је посредством Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) четири обавијести о одбијању кекса поријеклом из Босне и Херцеговине са границе Републике Хрватске због идентифицираног прекорачења индикативног лимита за акриламид у кексима. Све информације Агенција је по хитној процедури доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ и затражила да се проведе контрола код произвођача/извозника, утврди сљедивост производа те доставе резултати инспекцијске контроле.

Агенција је, такође, припремила и доставила надлежним инспекцијским органима одговарајуће препоруке за поступање и процјену ризика, те у сарадњи са Спољнотрговинском комором Босне и Херцеговине организовала састанак на којем је дала препоруке субјектима у пословању са храном из области производњe кондиторских производа и производа пекарства са циљем смањивања акриламида у храни на најмању могућу мјеру.