Позив за састанак о имплементацији прописа о маслиновом уљу

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта, Савјет министара Босне и Херцеговине је донио Правилник о тржишним стандардима за маслиново уље („Службени гласник БиХ“, број 81/12), Правилник о методама анализе маслиновог уља („Службени гласник БиХ“, број 68/13) и Правилник о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14).

У циљу имплементације наведених прописа у складу са захтјевима и стандардима Европске уније, који омогућавају висок ниво заштите здравља потрошача и интереса произвођача, Агенција организује састанак са произвођачима маслиновог уља на којемће се размијенити искуства и мишљења произвођача и представника надлежних органа.

Састанак ће бити одржан у уторак, 20.01.2015. године у сједишту Агенције за безбједност хране БиХ, др. Анте Старчевића бб, зграда Интегра, IV спрат, са почетком у 11:00 часова.

Учешће на састанку можете потврдити најкасније до 19.01.2015. године на broj телефонa: 036/336-950, фаx: 036/336-990 или e-mail: nikolic@fsa.gov.ba.