Позив за пријаву у базу експерата Агенције за безбједност хране БиХ

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине позива све научнике специјализоване за област безбједности хране да се пријаве у базу експерата, која ће, између осталог, бити један од извора података за формирање Научног вијећа и Научних одбора, тијела Агенције у складу са чланом 55. и 62. Закона о храни („Службени гласник БиХ,“ број 50/04). Пријава се врши електронским путем, попуњавањем обрасца који је доступан на званичној wеб страници Агенције (www.fsа.gov.bа) и прилагањем биографије и библиографије кандидата, а наведени документи достављају се на е-mail agencija@fsa.gov.ba.

У складу са одредбама члана 53., став 5. Закона о храни, задаци Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине обухваћају и пружање:

  • научних савјета, те научне и техничке помоћи везано уз људску прехрану у вези са легислативом Босне и Херцеговине, као и помоћи у комуникацији везано уз питања исхране у оквиру програма здравствене заштите у Босни и Херцеговини,
  • научних мишљења о другим питањима везаним уз здравље и добробит животиња и здравље биља,
  • научних мишљења о производима, укључујући храну и храну за животиње везано уз генетички модификоване организме.

Пријавом у базу експерата и укључивањем у активности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине помоћи ћете нам у постизању нашег циља – осигурању високог нивоа заштите живота и здравља људи.

Образац за пријаву можете преузети на сљедећем линку:

https://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/propisi-i-javne-konsultacije/javne-konsultacije?id=149