Праћење резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини

Како би се утврдио ниво резидуа пестицида у производима биљног поријекла на тржишту Босне и Херцеговине, провјерило да ли исти одговара важећим прописима, те предузеле одговарајуће мјере у циљу заштите здравља потрошача Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским, општинским, те инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ у периоду од 1.6. – 15.10.2016. године спроводи Програм контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину, и то код субјеката у пословању са храном који врше откуп, прераду, увоз или извоз пољопривредно-прехрамбених производа. Узорци 10 врста воћа и поврћа анализирају се на 190 активних материја, а оквирни број лабораторијских анализа је 25 399.

План праћења резидуа пестицида у и на храни у Босни и Херцеговини је спроведен и у 2015. години, те у 2014. години када су анализирани узорци са подручја која су била захваћена поплавама. У свим анализираним узорцима воћа и поврћа (100 узорака у 2015. и 154 узорка у 2014. години), утврђени ниво резидуа пестицида била је у дозвољеним оквирима, што значи да није било ризика по здравље потрошача. Поред тога, на основу података о анализама хране које Агенцији достављају лабораторије, у Босни и Херцеговини су у 2015. години урађене лабораторијске анализе 533 узорка воћа и поврћа на присуство резидуа пестицида.

Према процјенама релевантних међународних организација, у условима модерне пољопривредне производње из различитих разлога 35 % свјетске производње хране не дође до потрошача, додатних 20% пропадне у процесу складиштења, а без одговарајуће примјене средстава за заштиту биља, губици би били далеко већи.

Примјена фитофармацеутских средстава, која су одобрена за кориштење у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини и добром пољопривредном праксом (GАP) неће довести до прекорачења максимално дозвољеног нивоа резидуа пестицида у храни нити ће имати штетне посљедице по здравље потрошача. Стога препоручујемо субјектима у пословању са храном, који су према Закону о храни („Службени гласник БиХ,“ број 50/04) одговорни за здравствену исправност хране коју стављају на тржиште, да се стриктно придржавају важећих прописа и добре пољопривредне праксе, која подразумијева национално препоручену, допуштену или регистровану сигурну употребу средстава за заштиту биља у стварним условима у било којој фази производње, складиштења, пријевоза, дистрибуције и прераде хране.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине континуирано ради на унапрјеђењу контроле резидуа пестицида у храни, па је између осталог лабораторијама у БиХ путем ИПА пројекта 2008 обезбједила и додијелила опрему за анализе резидуа пестицида, чија је тржишна вриједност oко 300.000 евра. Такође су у протеклом периоду континуирано спровођене теоретске и практичне обуке представника лабораторија и надлежних инспекцијских органа, а тренутно се уз подршку ТАIЕX-а у Босни и Херцеговини одржава експертска мисија о лабораторијским анализама пестицида и контаминаната у храни.