Представници SFSI-а посјетили Агенцију за безбједност хране БиХ

Представници организације „Sustainable Food Systems Ireland“ (SFSI), директор Давид Бутлер и пројект менаџер Јохн Рае, посјетили су 10.3.2016. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине, те су одржали радни састанак са мр.сци Џемилом Хајрићем, директором Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и сарадницима.

Директор Агенције је упознао госте из Републике Ирске са надлежностима и активностима које Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине континуирано предузима од свог оснивања у циљу заштите здравља и интереса потрошача, те омогућавања равноправног положаја бх. произвођача на домаћем и међународном тржишту. Такође је презентовао пројекте које Агенција спроводи у сарадњи са институцијама Еуропске уније, те партнерским међународним институцијама у циљу јачања капацитета надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, укључених у систем безбједности хране.

Заједничка је оцјена како Босна и Херцеговина и Република Ирска, односно њихове надлежне институције, с обзиром на децентрализован систем безбједности хране имају веома добру основу за сарадњу и размјену знања и искуства у области безбједности хране.