Представник Агенције на састанку Мреже асистената кординатора земаља претприступног процеса и 30. састанку контакт тачака ЕFSА-е

Сходно позиву Европске агенције за безбједност хране (EFSA), у периоду 7.-9.2.2017. године, представник Агенције за безбједност хране БиХ учествовао је на састанку Мреже асистената кординатора земаља претприступног процеса и 30. састанку контакт тачака ЕFSА-е, који је одржан у Парми, Италија.

На састанцима је разматрана сарадња земаља претприступног процеса са EFSA-ом, те је презентoвана тренутна ситуација у институцијама надлежним за безбједност хране и заједничке предстојеће активности. Од земаља из претприступног програма, састанцима су, поред представника Босне и Херцеговине, присуствовали представници институција надлежних за безбједност хране из Турске, Србије, Македоније, Црне Горе и Албаније.

Иако је Агенција за безбједност хране БиХ, као национално координационо тијело за безбједност хране, досад веома успјешно сарађивала с EFSA-ом, по први пут је на састанку контакт тачака EFSA-е, који је одржан 8. и 9.2.2017. године, учествовала као званично именована контакт тачка (Focal Point) Босне и Херцеговине. Састанку су присуствовали представници 37 земаља.

Контакт тачке су на 30. састанку упознате с планираним активностима, начином кооресподенције и системом функционисања EFSA-е, те са моделом сарадње кроз различите пројекте које ће у предстојећем периоду финансирати ЕУ.