Прикупљање података и извјештавање EFSA-е о резидуама пестицида и ветеринарских медицинских производа

У склопу EFSA Претприступног програма 2017-2019, дана 5. и 6. јула 2018. године реализирана је експертска посјета Европске агенције за безбједност хране (EFSA) Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине. Тема експертске посјете било је прикупљање података и извјештавање EFSA-e о резидуама пестицида и ветеринарских медицинских производа. Прикупљање података у претприступним земљама и извјештавање EFSA-e спадају међу главне циљеве EFSA Претприступног програма 2017-2019 којег финансира Европска комисија.

У склопу дводневне експертске посјете одржан је састанак са представницима Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине и надлежних ентитетских институција те представницима Босне и Херцеговине у Научној мрежи за мониторинг пестицида и Научној мрежи за резидуе ветеринарских медицинских производа које дјелују у оквиру EFSA-e.

Представницима надлежних институција у Босни и Херцеговини презентован је модел SSD2 који EFSA користи за извјештавање о пестицидима и резидуама ветеринарских медицинских производа. Такође је разматрано кодирање група хране у складу са FoodEx 2 што је од изузетног значаја у контексту извјештавања EFSA-e.

Наведеним активностима претходио је теоријски и практични тренинг о методама и алатима за прикупљање података и извјештавање EFSA-e који је одржан у октобру 2017. године.