Имплементација Одлуке о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима

У периоду од 8.-10. фебруара 2017. године, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у Мостару, Бања Луци и Брчком одржане су стручне обуке надлежних инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ о имплементацији Одлуке о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима („Службени гласник БиХ“, број 90/16). Циљ ове одлуке, као и других прописа о храни, које Агенција припрема у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, је заштита здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини, као и заштита интереса произвођача. Одлука је ступила на снагу 10. децембра 2016. године, а усклађена је са Уредбом Комисије (ЕУ) 2016/24 од 8. јануара 2016. о увођењу посебних услова за увоз кикирикија из Бразила, слатке паприке (Capsicum annuum) и мушкатног орашчића из Индонезије и измјени Уредби (ЕЗ) 669/2009 и 884/2014.

obuka2

Сходно одредбама одлуке, за сваку пошиљку хране и хране за животиње која је обухваћена истом, потребно је приложити резултате узорковања и анализе које су провели надлежни органи државе поријекла или државе из које је пошиљка отпремљена ако то није држава поријекла, како би се провјерила усаглашеност са прописима Босне и Херцеговине о максимално дозвољеним количинама афлатоксина.

Сваку пошиљку која се увози у Босну и Херцеговину такође мора пратити и здравствени сертификат у складу са обрасцем из Анекса I., који је саставни дио ове одлуке.

Како би се омогућила несметана трговина, путем Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине, Агенција је доставила информацију о доношењу и ступању на снагу наведене одлуке амбасадама свих земаља на које се иста односи.

Одлука о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима доступна је на сљедећем линку.