Примопредаја дужности директора и замјеника директора Агенције

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 35. сједници одржаној 15. децембра 2015. године донио Рјешење о именовању директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 100/15 од 29.12.2015. године) и Рјешење о именовању замјеника директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 100/15 од 29.12.2015. године) којима је на мандатни период од четири године, почев од 1.1.2016. године, за директора Агенције именован мр.сци Џемил Хајрић, а за замјеника директора мр.сци Драган Брењо.

Џемил Хајрић је до именовања на позицију директора Агенције био помоћник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у Сектору управљања кризом и хитним ситуацијама. По струци је дипломирани ветеринар, а магистар је пољопривредних наука.

Драган Брењо је дипломирани инжењер прехрамбене технологије. Магистар је здравствених наука, а радио је у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине на пословима шефа Одсјека за безбједност производње у оквиру Сектора анализе ризика.

Примопредаја дужности досадашњег директора Агенције проф.др. Сејада Мачкића и замјеника директора др.сци Зорана Ђерића са новим руководством Агенције извршена је 30. и 31.12.2015. године у Мостару. Том приликом ново руководство Агенције изразило је захвалност проф.др. Сејаду Мачкићу и др.сци Зорану Ђерићу на изузетно великом ангажману на успостављању и раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, те им је пожељело много успјеха у будућем професионалном раду.